Д-р Маја Димитрова: Како да препознаете конјуктивитис како можен симптом за КОВИД-19

Конјуктивитисот е воспаление на конјуктивата кој може да се јави во неколку облици и може да даде благи симптоми: солзење, црвенило на окото, обилен секрет, оток на капаците и замаглување на видот.

Пишува: Д-р Маја Димитрова
Специјалист офталмолог

Пред две недели Американската академија за офталмологија алармираше дека црвените очи или конјуктивитисот може да бидат симптом на новиот кронавирус. При тоа, офталмолозите се повикуваат на две кинески студии спроведени на пациенти хоспитализирани со КОВИД-19, при што во првата студија конјуктивитис е детектиран во просек кај секој 30. пациент, додека во втората студија конјуктивитисот бил присутен кај секој 12. пацинет.

Истовремено, според некои публикации објавени во Кина и во Америка има пациенти кај кои конјуктивитисот се јавил како прв знак за КОВИД- 19 или во тек на хоспитализацијата. Тоа се случува бидејќи SARS-CoV-2 се пренесува на конјуктивата  преку воздушен или директен контакт на раката со окото.

Евидентирана е SARS-CoV-2 RNA во солзите на пациенти со конјуктивис иако вирусот се уште не е изолиран од конуктива кај пациенти со КОВИД-19. Според ова, конјуктивитисот може во некои случаеви да биде предвесник на  КОВИД-19 и токму затоа треба внимателно да се прегледа пациентот и навремено да се упати за понатамошни испитувања.

Има пациенти кај кои конјуктивитисот се јавил како прв знак за КОВИД- 19 или во тек на хоспитализацијата.

Конјуктивата  е проѕирна, мазна, сјајна очна обвивка која што ја прекрива белката на окото и внатрешниот дел на капакот.

Конјуктивитисот е воспаление на конјуктивата кое може да се јави во неколку облици и може да даде благи симптоми: солзење, црвенило на окото, обилен секрет, оток на капаците и замаглување на видот.

ПРИЧИНИ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА КОНЈУКТИВИТИС

Причините за настанување се различни, може да бидат бактерии, вируси  или  како резултат на алергиска реакција.

  • СИМПТОМИ И КЛИНИЧКА СЛИКА

Како заеднички симптоми може да се издвојат црвенило, пецкање, чувство на страно тело во окото, оток на очните капаци… Но кај секој вид има специфични симптоми по кои се разликуваат.

Бактерискиот конјуктивит се карактеризира со обилен слузав секрет кој што е со жолто зелена боја, најчесто се создава во текот на ноќта и  наутро пациентите се будат со слепени трепки и имаат потешкотии при отворање на окото.

Алергискиот конјуктивит се карактеризира со црвенило, чешање, воденаст секрет и оток на очните капаци. Обично се јавува на двете очи за разлика од бактерискиот и вирусниот каде започнува со зафаќање на едно око.

Вирусниот конјуктивит е најчестиот конјуктивит во текот на зимскиот период, кога е сезона на грип и настинки. Се пренесува преку аероген, воздушно -капков пат и преку директен контакт.

Двете најчести форми на  вирусен конјуктивит се: епидемичен кератоконјуктивит и фарингоконјуктивална треска.

Фарингоконјуктивалната  треска се јавува поретко од епидемичниот кератоконувктивит, се карактреизира со воспаление на грлото и фоликуларен конјуктивит. Може да се појави уни или билатерално. Најчест причинител е Аденовирус тип 3, а ретко Аденовирус тип 4 и 7.

Епидемичен кератоконјуктивит најчесто се јавува билатерално односно на двете очи како палпебрален, фоликуларен конјуктивит со епителен или стромален дефект кој доколку на време не се лекуваат може да доведе до трајно замаглување на видот. Причинители се исто така Аденовируси тип 8 и 19.

Основни клинички симптоми на вирусните конјуктивити се: воспаление на конјуктивата, солзење,серозен секрет, оток на очните капаци,точкасти субконјуктивални хеморагии, псеудомембранозни формации и палпација на  преаурикуларни лимфни јазли. Инкубационен период е од 5-12 дена.

Двете форми на вирусен конјуктивит се многу заразни и лесно се пренесуваат. Најчесто пациентите кажуваат дека имале контакт со некој близок кој што имал црвено око или пак тие претходно имале воспелние на горниот респираторен тракт.

Како треба да се третираат овие пациенти?

Конјуктивитот се лекува во зависност од причинителот, локално во вид капки се дава антибиотик (бактериски), антихистаминик (алергиски), додека кај вирусниот нема посебна терапија, но превентивно се дава антибиотик и доколку има промени на рожницата се додаваат кортикостероиди. Меѓутоа кај сите вирусни конјуктивити и инфекции треба да се обрне внимание и на имунитетот, внесување на повеќе витамини, особено Витамин Ц и секако да се практикува здрава исхрана.