Д-р сци. Ирена Андонова: Скрининг за карцином на грлото на матката, ХПВ-типизација или ПАП-тест?

Не секој ХПВ вирус предизвикува карцином. Такви се онкогените типови ХПВ 16 и ХПВ 18 кои заедно се одговорни за преку 70 % од сите карциноми на грлото на матката

Почеток на скрининг една година по почеток на сексуални односи: Д-р сци. Ирена Андонова, специјалист гинеколог-акушер
ПИШУВА:
Д-р сци. Ирена Андонова,

специјалист гинеколог – акушер

♦♦♦♦♦♦♦

Главна причина за појава на цервикален карцином е перзистентна инфекција со високо ризични типови на ХПВ (хуман папилома вирус), кој е најчестата сексуално пренослива инфекција. Не секој ХПВ вирус предизвикува карцином. Такви се онкогените типови ХПВ 16 и ХПВ 18 кои заедно се одговорни за преку 70 % од сите карциноми на грлото на матката.

Скрининг методи

Постојат неколку видови:

Молекуларен тест – тој служи за детекција на присуство на ХПВ. Познат е уште како ХПВ типизација.

Цитолошки тест – овде спаѓаат:

  • Конвенционалниот ПАП-тест и
  • Liquid-based cytology (LBC).

Визуелна инспекција. Таа која може да се изведе на два начини:

  • со помош на оцетна киселина или Lugol’s iodine и
  • со помош на колпоскоп или камера.

Денес препораките на светските здруженија за гинекологија и акушерство поттикнуваат примена на обете методи во зависност од возраста и претходните скрининг наоди, задолжително во комбинација со визуелната инспекција.

Информации кои не смеете да ги заборавите:

Почеток на скрининг една година по почеток на сексуални односи.

До 30 години скрининг со ПАП-тест на 3 години доколку се негативни наодите.

Од 30 до 65 години постојат две опции – скрининг со цитологија секои три години или скрининг со ХПВ и цитологија на 5 години кај пациентки кои имаат негативни скриинг резултати.

Над 65 години скринингот може да престане кај одредена категорија на пациентки.

Позитивен цитолошки наод или ХПВ-типизација со високоризичен ХПВ тип индицира понатамошни дијагностички постапки како:

  • колпоскопија,
  • биопсија и ендоцервикална киретажа.

Дефинитивна дијагноза се поставува по земање на биоптичен примерок и хистопатолошка анализа.

Закажете го вашиот преглед во клиничката болница „Жан Митрев“ на 02 3091 484