Д-р Трајанка Димитријеска: Шоквејв-терапија за калцификати во рамо

Терапијата се применува за болно рамо, „тениски лакот“,но и за болка во пределот на колкот, „скокачко колено“, болка во задната ложа на натколеницата, болни состојби на Ахиловата тетива.

Пишува: Д-р Трајанка Димитријеска

Специјалист по физикална медицина


Шоквејв (Shock-wave) звучните бранови во медицински цели започнаа да се користат пред 20 години како третман за елиминирање камења во бубрег без повреда на кожата или оштетување на ткивото. Некои од придружните појави кои се забележани при примената на оваа метода, како што се побрзо зараснување на коските и забрзана регенерација на ткивата, доведоа до развој на шоквејв-апаратурата, која денес широко се применува во физикалната медицина.

Потребни се само 3-4 третмани во неделни интервали, а времетраењето на еден третман е десетина минути. Пациентот чувствува од боцкање до слаба болка на местото што го третираме.

Терапијата се применува за болно рамо, „тениски лакот“, за болка во пределот на колкот, „скокачко колено“, болка во задната ложа на натколеницата, болни состојби на Ахиловата тетива.

Ударните бранови најчесто се користат во третман на калцификати на рамо. Станува збор за таложење калциумови соли во меките  ткивана рамото кои кај пациентот може да предизвикаат болка во рамото, вкочанетост по должината на раката и ограничување на движењата, до целосно вкочанување во рамото. Апаратот за шоквејв-терапија е поврзан во ултразвучен апарат што овозможува визуализација на калцификатите во текот на третманот. Користејќи го т.н. бабл ефект се разбиваат фокусираните калцификати на што е можно поситни честици кои потоа се ресорбираат и одведуваат преку циркулација.

Какви ефекти има терапијата?

АНАЛГЕТСКИ ЕФЕКТ

Оваа терапија го намалува мускулниот тонус и спречува настанување на спазам. Хиперемијата е еден од основните ефекти на терапијата. Таа овозможува подобро снабдување со крв, а со тоа енергија на хипертоничните мускулни и лигаментни структури. Пациентот по третманот чувствува значително намалување на болката.

ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Се забрзува процесот на рехабилитација на пациентот и негово враќање во функционална состојба како пред повредата.

РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈА

Шоквејв-брановите ја стимулираат васкуларизацијата на третираното ткиво, што доведува до регенерација.

СОЗДАВАЊЕ КОЛАГЕН

Создавање доволно количество колаген, кој е неопходен за процесот на репарација на оштетените мускулоскелетни и лигаментни структури. Стимулацијата е во подлабоките слоеви на ткивата.

МЕТАБОЛИЗАМ

Преку подобрување на оксигенацијата се забрзува метаболизмот, отстранување на хистаминот LA и други штетни материи.

Резултатите од шоквејв-терапијата се далеку над очекувањата. Клиничките студии покажуваат 75% успешност во терапијата со шоквејв-бранови. Оваа метода е брза и лесна за изведување и им овозможува на пациентите да го решат својот проблем избегнувајќи евентуален оперативен зафат.