Д-р Весна Петреска Дуковска: Што е подобро ? Да се намалат или да се извадат крајниците?

Крајниците се оперираат само тогаш кога тоа стручно ќе го потврди доктор-специјалист оториноларинголог и е најбитно тоа што не мора секогаш целосно да се отстранат.

Пишува: Д-р Весна Петреска Дуковска
Оториноларинголог -хирург

Чести настинки проследени со силна болка во грлото, гнојни чепови на крајниците, т.е. гнојна ангина, непријатен здив, отежнато дишење, ‘рчење, ноќна апнеа, се ситуации со кои речиси секогаш се поставува прашањето дали е најдобро да се извадат крајниците или ласерски да се намали нивната големина, а со тоа ќе има ли организмот филтер и имунолошка заштита, дали е вистинско време за операција, да се одложи или да се прави, како таа изгледа итн.

Крајниците се оперираат само тогаш кога тоа стручно ќе го потврди доктор-специјалист оториноларинголог и е најбитно тоа што не мора секогаш целосно да се отстранат.

Постојат ласерски методи за нивно намалување или редукција, при што по интервенцијата остатокот од здравото тонзиларно ткиво продолжува да ја извршува имунолошката функција во организмот.

На прашањето дали постои можност за повторен пораст на веќе отстранетото тонзиларно ткиво, одговорот е ДА.

Во два проценти од случаите доаѓа до повторна регенерација на тонзилите (крајниците), но многу е поголем бенефитот од нивна редукција отколку отстранување при поставување правилна индикација.

Не постои период или сезона за вадење на крајниците. Најважно е да нема контраиндикации од типот епидемии, вирусни заболувања, морбили, варичела.

  • Дали докторот ќе ги извади или само ќе ги намали крајниците зависи од неколку предуслови.

Индикации за вадење на крајниците се чести и повторливи ангини и тоа повеќе од 4-5 годишно, потоа ако се дијагностицира малигно заболување, перитонзиларни апцеси и жариште на бактерии. Намалување се прави кај хипертрофирани, зголемени крајници кои не боледуваат, меѓутоа предизвикуваат гушење, механичка фарингеална опструкција, повторувачки тонсилитиси, непријатен здив и опструкции кои влијаат на нормалните физиолошки функции, односно најчесто кај болеста тивок убиец или ноќна апнеа.

Индикации за вадење на крајниците се чести и повторливи ангини и тоа повеќе од 4-5 годишно, потоа ако се дијагностицира малигно заболување, перитонзиларни апцеси и жариште на бактерии.

Операцијата за вадење на крајниците, или тонзилектомија, се изведува на неколку начини:

  • Со класична ладна хирургија и ласерски со диоден или ЦО2- ласер.
  • Намалувањето – тонзилотомија, пак, се прави исклучиво со ласер.

Намалувањето може да се изведе на два начина.

Едниот е намалување на големината на самите крајници, а другиот е т.н. ласерска вапоризација на криптите на крајниците кои се полнат со храна и така се создава непријатен мирис.

Ласерската интервенција има неколку предности пред класичната. Намалено е губењето на крв при операцијата, болката е сведена на минимум, времето на постоперативниот престој во болница е скратено, а скратено е и времето на закрепнување на пациентот. Со појавата на ласерската технологија во оториноларингологијата се создадоа можности за намалување на ризиците при интервенциите, а притоа се најде компромис во зачувувањето на основната имунолошка функција на крајниците, се намалија боледувањата и се унапреди развојот во детската возраст.