Д-р Соња Заниновиќ: Што е најважно за срцевите болни кога е во прашање КОВИД-19?

Пациентите со кардиоваскуларни болести спаѓаат во вулнерабилна (ранлица) грипа кај кои во случај на болеста КОВИД-19 може да се развијат компликации на болеста, потешка клиничка слика: воочени се зачестени пореметувања на ритамот на срцето, но и инфаркт на миокардот, вирусот може да го зафати и срцевиот мускул и да предизвика затајување на срцето.

Пишува: Прим. д-р Соња Заниновиќ
Кардиолог

Од декември 2019 во тек е КОВИД-19 инфекција која од азиските земји, доминатно од Кина се прошири и предизвика пандемија во целиот свет.
Со оглед дека станува збор за нова заразна болест, детално се истражува и континуирано се објавуваат резултати од истражувањата и досегашните искуства. КОВИД-19 кај некои заболени предизвикува потешка клиничка слика, со зафаќање на белите дробови. Во некои случаи и со смртен исход.

Доц. д-р Мухамед Маџид од Универзитетот во Тексас вели: “кога се соочуваме со изненадна инфекција, треба да се подготвиме за најлошто, а да се надеваме на најдоброто“.

Досегашните забелешки покажуваат дека кај 40-50% од болните со тешка клиничка слика, поради која биле хоспитализирани, имале претходно присутна хронична болест.

Меѓу најранливите за заболување од КОВИД-19 спаѓаат повозрасните пациенти над 65-70 години и оние кои боледуваат од некои хронични болесто, особено од кардиоваскуларни болести, цереброваскуларни болести, хронични бубрежни болести, шеќерна болест, белодробни болести, малигни болести и ако примаат имуносупресивна терапија.

Сепак, треба да се нагласи дека поголемиот број на болни од КОВИД-19 целосно се опоравуваат.

Пациентите со кардиоваскуларни болести спаѓаат во ранлива категорија кај кои во случај на КОВИД-19 може да се развијат компликации на болеста, потешка клиничка слика. Соочени се со зачестено пореметување на ритамот, но и со инфаркт на миокардот. Во текот на коронавирусот може да се зафати и срцевиот мускул и да доведе до затајување на срцето.

Во насока на заштита на пациентите со кардиоваскуларни болести (но и други загрозени групи кои погоре се наведени), најзначајна е нивната заштита и превенција од болеста. Со оглед дека станува збор за болест која се пренесува по капков пат во која вирусот надвор од телото преживува и со денови, во текот на епидемијата, односно пандемијата на болеста, најважно е социјалното дистанцирање и придржувањето на хигиенските мерки.

  • Меѓу мерките на социјално дистанцирање припаѓаат:
  1. Избегнување на јавен превоз, ако е можно;
  2. Работа од дома, ако е можно;
  3. Избегнување на собирање на повеќе луѓе во група, особено во зтаворен простор, и обезбедување на растојание помеѓу две лица од два метри, како и избегнување на физички контакт;
  4. Контактите со својот матичен лекар да се остваруваат преку телефон или електорнска пошта.

Хигиенските мерки за спречување на ширење на вирусот и болеста се од клучна важност, а значат: зачестено миење на рацете со вода и сапун, не допирање на главата и вратот, чистење и дезинфекција на работните површини, телефони, тастатури, кваки…, често перење на облека, престој на сонце и често проветрување на затворените простории.

На пациентите со кардиоваскуларни болести им се советува континуирано земање на препорачаната терапија оти на тој начин го штитат своето срце, дури и ако се болни до КОВИД-19, оти на тој начин се намалува и можноста од компликации.

Задолжително треба да се следат симптомите на болеста КОВИД-19, и во случај да се појави болка во градите, отежнато дишење, неправилна работа на срцето, треба веднаш да се исконтактира лекар.