Д-р Зоран Крстаноски: Вадење камења од бубрег без резови

За разлика од класичниот зафат, кога се прават резови од над 30 сантиметри, со перкутана нефролитотрипсија, ПЦНЛ, се интервенира низ отвор од еден сантиметар, а по операцијата пациентот веќе првиот ден е на нозе, без болка, и на третиот ден може да си оди дома, а по седум дена и да работи како пред операцијата.

Пишува: Д-р Зоран Крстаноски, уролог


Стариот класичен оперативен зафат за вадење камен од бубрег со резови од над 30 сантиметри и едномесечна врзаност за болничкиот кревет заминува во минатото благодарение на новата метода ПЦНЛ (Перкутана нефролитотрипсија). Се работи за минимално инванзивна метода за целосно отстранување големи камења од бубрегот, без големи резови и без болки, по што пациентот си заминува дома за само три дена.

ЕДЕН САНТИМЕТАР ДУПЧЕ ЗА 10 САНТИМЕТРИ КАМЕН

При оваа операција не се прават резови како кај класичните операции туку за да се дојде до каменот во бубрегот се користат цевка широка само 10 милиметри, минијатурна камера, нефроскоп, рендген и ултразвучен литотриптор, со кој што се разбива каменот.

Под рендгенска контрола бубрегот се означува со контраст и точно се влегува во пиелокаликсниот систем. Во зависност од позицијата на каменот во бубрегот, со дилатација се става инструмент (нефроскоп). Низ малиот отвор се поминува преку кожата, мускулите и бубрегот и се доаѓа до местото каде што е каменот, кој може да биде со големина од два до десет сантиметри. Кога ќе се стаса до каменот, под контрола на камера, се крши и се вадат деловите. Јас за кршење користам ултразвучен литотриптор, а деловите, некои со големина и од еден сантиметар, внимателно се вадат, без опасност некој од нив да отиде во мочните канали, кои претходно се заштитени со цевка.

Операцијата, во зависност од големината и од цврстината на каменот, може да трае од 40 минути до над два часа, а каменот може да достаса големина и до 10 сантиметри (го исполнува целиот бубрег).

Предноста на оваа метода е и тоа што, за разлика од старата класична метода, нема сечење и резови од 30 до 50 сантиметри, ниту, пак, сечење на бубрегот за да се извади каменот.

БЕЗ БОЛКА, ПАЦИЕНТОТ ЗА ТРИ ДЕНА СИ ОДИ ДОМА

Ефикасноста на методата е мошне голема и во најголем број случаи каменот се разбива и бубрегот целосно се исчистува. На третиот ден од операцијата пациентот веќе е на нозе, без болки, и си оди дома, за разлика од класичната метода кога во болница се останува седум дена, со поставени цевки на пациентот, кој кога ќе си замине дома мора уште еден месец да биде на боледување. Со ПЦНЛ уште првиот ден, пациентот станува од кревет, се движи и нема класична болка. Неговото чувство е како воопшто и да не бил опериран, освен малата тапа болка како да е удрен во пределот каде што е правена интервенцијата, што е нормално бидејќи таму, сепак, е направена малата дупка преку која е интервенирано. Пациентот за само седум дена по зафатот може да работи како што работел и пред операцијата.

ПРИОРИТЕТНОСТ, РИЗИЦИ И ЗАШТИТА ОД КОМПЛИКАЦИИ

Како што секоја операција носи свој ризик, така и оваа. Во овој случај ризик постои од крвавење или од инфекција. Затоа внесувањето на цевката се прави со следење на рендген, а не на слепо, со што се избегнуваат големите крвни садови, а за да не дојде до инфекција превентивно се дава антибиотик.

Оваа метода не е алтернативна, туку прв избор за да се заштити бубрегот.

Превентива и можности за повторно создавање камен

Најдобра заштита од создавање камен во бубрег е да се пие доволно количество вода за, наједноставно кажано да разберат пациентите, урината да биде бистра, а не темно жолта.

Кај пациент што еднаш имал камен во бубрег можноста да добие повторно е 25% во наредните 10 години. Ако, пак, два пати кај ист пациент се создал камен, тогаш можноста повторно да добие е 75%.

Јас би прашал дали е реално овие пациенти да се оперираат со класична метода (неколку пати) или, пак, преку дупче од 10 милиметри (зборуваме за камења поголеми од 2 сантиметри). Со оваа метода, кога се влегува со камера, се стасува до секој сегмент од бубрегот и се чисти секој дел од скршениот камен, додека со класичната метода вакви големи камења ретко можат да се исчистат докрај, освен ако не го пресечете целиот бубрег на половина, како книга за читање.