Да раѓаат или да градат кариера? Во голема мера зависи од крвната група

Жените со О крвна група имаат помали резерви на јајце клетки и поголема можност да се соочат со други здравствени проблеми поврзани со плодноста, предупредуваат американските експерти

Дали жените треба да формираат семејство и да родат додека се млади, или прво да градат кариера, во голема мера зависи од нивната крвна група.

Ова посебно се однесува на жените со О крвна група, бидејќи тие имаат двојно поголема можност да останат без здрави јајце клетки или да се соочат со други здравствени проблеми поврзани со плодноста, предупредуваат американските експерти од колеџот Алберт Ајнштајн колеџот во Њујорк.

Жените со О крвна група немаат антигени А и Б, поради што имаат поголема можност да им се намалат резервите со јајце клетки

Резервите на здрави јајце клетки се намалуваат со текот на годините

„Спроведените истражувања покажаа дека жените со О крвна група имаат помали резерви на јајце клетки отколку оние со друга крвна група. За ова треба да се води сметка бидејќи 44 проценти од населението на планетата има О крвна група, меѓу кои голем процент се жени. Од друга страна, припадничките на поубавиот пол со А и Б крвна група се заштитени од недостаток на здрави јајце клетки, додека жените со О крвна група немаат антигени А и Б, поради што имаат поголема можност да им се намалат резервите со јајце клетки“, нагласува д-р Едвард Неџат од колеџот „Алберт Ајнштајн“.

Резервите на здрави јајце клетки, инаку, се намалуваат кај сите жени со текот на годините, така што од просечни два милиони на раѓање, во пубертетот тој број изнесува околу 400.000, а по 40. година изнесуваат само неколку стотини.