ДА СЕ БИДЕ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – Коруноска: Ние најчесто сме единствената алка која го поврзува пациентот и неговото семејство со здравствениот систем

Едукацијата на медицинската сестра е од големо значење за препознавањето на симптомите и нејзиното брзо реагирање. Таа е морално обврзана да дава итна помош без оглед на опасноста за својот живот и здравје.

Пишува: Александра Стојановска
saska@panacea.mk

Медицинските сестри се најголемата група на здравствени професионалци кои делуваат на сите подрачја во кои се пружа здравствена нега, со огромен потенцијал и вредност. Тие спасуваат животи, го подобруваат штитат и промовираат здравје и благосостојба на сите луше, тие се витална пристапна точка 0-24 часа, од раѓање до смрт, во итна и постојана нега и се темел на висококвалитетна, пристапна и достапна грижа. Медицинските сестри се неопходни во трансформацијата на здравствената заштита и здравствените системи, така што ниедно лице да не биде изоставено, без пристап до потребната грижа или осиромашено поради потребата од здравствена заштита.

За значењето и улогата на медицинската сестра, пред се, во лекувањето и грижата на пациентите, разговаравме со сестра Јасмина Коруноска, главна медицинска сестра на Клиниката за неврологија во Скопје.

Медицинската сестра е личност која поминува најмногу време со пациентот и оттука нејзината улога во лекувањето на болниот е огромна. Како поминува еден ваш работен ден на Клиниката за неврологија?

Коруноска: Од секогаш се заложувам да има на клиниката една хармонична и тимска работна атмосфера. Секој ден е различен со различна динамика. Почнуваме со утрински состанок, каде дежурните го реферираат претходниот ден и се догавараме за активностите во тековниот ден. Дружба постои како во клиниката, така и надвор од клиниката помеѓу сите нивоа на работните професии.

Природата на болестите кои се третираат во установата во која работите е чувствителна. Колку е важна поддршката на медицинската сестра во третманот и лекувањето на овие пациенти?

Коруноска: Медицинската сестра има значајно влијание во превенцијата, третманот и во конечниот исход на болеста. Таа во повеќето случаи е единствената алка која го поврзува пациентот и семејството со здравствениот систем и има клучна улога во целокупниот третман на истиот. Медицинската сестра ги извршува  своите работни задачи совесно, одговорно, темелно, ценејќи го здравјето и достоинството на секој човек, без разлика на полот, неговата националност, вероисповед.

Бидејќи сте на прва линија со болните, колку препознавањето на симптомите од страна на медицинската сестра е важно за лекувањето и текот на болеста кај еден пациент?

Коруноска: Едукацијата на медицинската сестра е од големо значење за препознавањето на симптомите и нејзиното брзо реагирање. Таа е морално обврзана да дава итна помош без оглед на опасноста за својот живот и здравје. А со посета на семинари, работилници, обуки се надополнува нејзиното знаење и стручно усовршување.

Дали Вие како медицинска сестра давате ваши “сестрински“ дијагнози, кои според науката се важни за спроведување на лекувањето и за успешна водена здравствена нега која има за цел што поефиксано да ги задоволи потребите на секој пациент?

Коруноска: Одредувањето на природата или карактерот на нарушување или проблем од набудување (мерење и евидентирање на забележливи факти) и анализа на неговите знаци или симптоми, ја практикуваме кај пациенти кои имаат витално загрожувачки проблеми,кои од сестрински аспект би довело до влошување на неговата состојба.

Колку е важна вербалната и морална посветеност на медицинската сестра?

Коруноска: Медицинската сестра примарно мора да поседува висока хуманост и спретност за да биде вешт практичар. Мора да стекне поголемо количество знаење кое е неопходно потребно за извршување сестринската професија, и за цело време да ги доусовршува своите морални и вербални  карактеристики за постепено да се изгради ликот на совесена, посветена, чесна и пожртвувана сестра.

Актуелната состојба со ковид 19 во земјава наша,па и во светот.Како се спарвувате?

Коруноска: Персоналот е максимално заштитен со комплетна ЛЗО (маски,визири,хируршки мантили) и дезинфекциони средства. Се применуваат протоколите од Светската здрасвтвена организација. Организирано е и за пациентите кои ќе се дијагностицираат на нашата клиника со КОВИД- 19, (соба за изолација,трансфер во соодветна установа). Ќе мора да се навикниме да живееме дека овој вирус постои, но најважно е да се применуваат протоколите кои ни се зададени на сите, не само во здраствените установи, за полесно справување и сузбивање на истиот.