Дали газираната вода го зголемува апетитот?!

За да ја проверат претпоставката дека пијалаците со додаток на јаглен диоксид го „отвораат“ апетитот, научниците спровеле истражување врз животни, како и врз 20 доброволци

Според едно неодамнешно истражување газираната вода и газираните пијалаци воопшто го зголемуваат апетитот и со самото тоа можат да влијаат на зголемувањето на телесната тежина.

За да ја проверат претпоставката дека пијалаците со додаток на јаглен диоксид го „отвораат“ апетитот, научниците спровеле истражување врз животни, како и врз 20 доброволци. Испитувањето покажало дека овие пијалаци предизвикуваат зголемување на нивото на грелинхормон кој го стимулира апетитот.

Имено, кај животните и луѓето кои наутро пиеле газирана вода нивоата на грелин биле шест пати повисоки, отколку кај останатите испитаници кои пиеле негазирана вода, што резултирало со зголемување на нивната телесна тежина.