Дали гихтот е ризик фактор за КОВИД-19?

Инаку, тешката форма на КОВИД-19 е поврзана со аберантна активација на вродениот имунитет и прекумерното генерираање на провоспалителни медијатори. Во таа насока, пациентите со воспалителни болести, вклучувајќи го и ревамтоидниот артритис, може да имаат поголем ризик од КОВИД-19.

Според резултатите од најнова студија, гихтот може значајно да го зголеми ризикот од КОВИД-19 и поврзана смртност, при што жените се изложени на поголем ризик од мажите. Инаку, тешката форма на КОВИД-19 е поврзана со аберантна активација на вродениот имунитет и прекумерното генерираање на провоспалителни медијатори. Во таа насока, пациентите со воспалителни болести, вклучувајќи го и ревматоидниот артритис, може да имаат поголем ризик од КОВИД-19.

Исто така, поголем ризик од развој на сериозен КОВИД-19 е забележан и кај пациенти со воспалителни болести и оние кои земаат имуносупресивни лекови.

Треба да се напомене, дека гихтот е вид на воспалителен артритис, и поради тоа се очекува апсолутниот ризик од лош исход при КОВИД-19 да биде поголем помеѓу заболените од гихт бидејќи болеста е поврзана со многу ризик фактори поврзани со КОВИД-19, вклучувајќи кардиоваскуларна болест, дијабетес, дејабетска невропатија и прекумерна телесна тежина.