Дали може медот да го подобри кардиоваскуларното здравје?

Повеќе студии покажале дека со замената на белиот шеќер со мед може да се намали и нивото на триглицериди

Медот најчесто се препорачува како природно средство за јакнење на имунитетот и ублажување на симптомите на настинка, но интересно е дека овој пчелин производ поволно делува и на нивоата на липиди во крвта. Повеќе студии покажале дека медот може да помогне во намалувањето на нивоата на лош (ЛДЛ) холестерол и го зголемуваат нивото на добар (ХДЛ) холестерол.

Ова е мошне значителен ефект со оглед на тоа дека зголемениот ЛДЛ холестерол го зголемува ризикот од атеросклероза, која, од друга страна, претставува најчеста причина за срцев и мозочен удар. Едно истражување во кое учествувале 55 испитаници го споредило консумирање мед и бел шеќер. Утврдено е дека кај испитаниците кои користеле мед место бел шеќер дошло до намалаување на ЛДЛ холестеролот за 5,8 % и зголемување на нивоата на ХДЛ холестеролот за 3,3 %

Исто така, повеќе студии покажале дека со замената на белиот шеќер со мед може да се намали нивото на триглицериди. Во едно истражување, воочено е дека кај испитаниците кои користеле мед во исхраната после 30 дена нивото на триглицериди во крвта било за 11 до 19 % пиниско отколку кај испитаниците кои продолжиле со употреба на шеќер.