Дали обичниот сапун е подеднакво ефикасен како антибактерискиот?!

Наместо препорачаните 20-30 секунди миење на рацете, миењето во просек трае околу 6 секунди, што не е доволно да се покаже антибактериското дејство на сапунот

Според резултатите од студија направена од страна на корејски истражувачи, антибактериските сапуни не база на триклосан не отстрануваат повеќе бактерии за време на миењето од обичниот сапун.

Научниците сметаат дека тоа е заради фактот дека рацете обично не се мијат доволно долго – наместо препорачаните 20-30 секунди миење на рацете, миењето во просек трае околу 6 секунди, што не е доволно да се покаже антибактериското дејство на сапунот.

Друга можна причина е присуството на детергенти и сурфектанати во антибактериските сапуни кои можат да го намалат бактерицидното дејство.