Дали синдромот на немирни нозе е ризик фактор за извршување самоубиство?

Суицидното однесување е многу распространето кај лицата со овој синдром

Докторите кои ги следат заболените од синдром на немирни нозе треба да посветат повеќе внимание на симптомите на депресија и знаците на суицидно однесување

Лицата со тежок облик на синдром на немирни нозе (RLS) имаат поголема веројатност да испланираат и да се обидат да извршат самоубиство отколку лицата без синдром на немирни нозе, покажала најновата студија.

Суицидното однесување е многу распространето кај лицата со синдром на немирни нозе.

Треба да се има предвид дека овој синдром е често поврзан со несоница и депресија, за кои се знае дека се ризик фактори за самоубиство

Но се досега синдромот на немирни нозе и неговата потенцијална поврзаност со самоубиството не била истражувана.

За синдромот на немирни нозе може да се каже дека е хронично болно пореметување. Ако имате хронична болка за која сметате дека не постои соодветна терапија, а вашиот доктор не ве разбира, може да се чувствувате безнадежно, што може да доведе до суицидни постапки, сметаат специјалистите.

Докторите кои ги следат заболените од синдром на немирни нозе треба да посветат повеќе внимание на симптомите на депресија и знаците на суицидно однесување, било истакнато на Годишната средба на „Sleep 2018“.