Дали знаете кој период од денот е најдобар за учење?!

СЕ ПОКАЖАЛО ДЕКА ЧАСОВИТЕ КОИ ПОЧНУВААT ПОСЛЕ 11 ЧАСОТ (ПРЕТПЛАДНЕ) ИЛИ ОКОЛУ ПЛАДНЕ ДОВЕДУВААТ ДО НАЈДОБРИ РЕЗУЛТАТИ.

Група американски научници од областа на невронауката ги истражувале навиките за учење на студените од Универзитетот во Невада и од Отворениот универзитет во Велика Британија за да утврдат кога мисловните способности на студентите го достигнуваат највисокото ниво. Од студентите побарале да забележуваат колку спијат, како и прецизно, во текот на денот, да ја проценуваат својата способност за учење и другите мисловни активности.

Се покажало дека часовите кои почнувааt после 11 часот (претпладне) или околу пладне доведуваат до најдобри резултати. Исто така, поголем број студенти изјавиле дека подобро учат навечер отколку наутро.

Врз основа на резултатите добиени со истражувањето, авторите на студијата заклучиле дека вообичаениот почеток на наставата на повеќето универзитети кој е од 9 часот наутро, како и порано, не им одговара на студентите, како и дека на тој начин лошо се влијае на студентските резултати и успешноста на следење на наставата и учењето.