Дебелината може да предизвика неправилен и штетен имунолошки одговор на КОВИД-19

Неправилниот имунолошки одговор предизвикан од дебелината, може да предизвика оштетување на органите кај тешките форми на КОВИД-19, како и да ја намали способноста на лицето да се бори против новиот коронавирус.

Прекумерната телесна тежина може да предизвика хиперактивен одговор на имуниот систем на КОВИД-19, што ја отежнува борбата против новиот коронавирус SARS-CoV-2, укажува студија објавена во медицинското списание Endocrinology.

Дебелината не доведува само до проблеми како болести на срцето и дијабетес, туку на многу начини влијае на имуниот систем. Дебелината предизвикува хронична активација со низок степен на некои делови на имуниот систем. Кога некој со постоечка состојба ќе се соочи со инфекцијата, тоа би можело да доведе до хипер-активација на имуниот систем, но на штетен начин кој не се бори против инфекцијата.

Неправилниот имунолошки одговор предизвикан од дебелината, може да предизвика оштетување на органите кај тешките форми на КОВИД-19, како и да ја намали способноста на лицето да се бори против новиот коронавирус. Се смета дека дебелината е значаен ризик фактор за развој на тешка форма на КОВИД-19.