Денеска се одбележува Mеѓународниот ден на семејството: „Семејствата и инклузивните општества“

Темата на годинешното одбележување на Денот посветен на семејствата упатува на тоа дека општествата можат да станат навистина инклузивни ако семејствата останат кохезивни и функционални

Mеѓународниот ден на семејството, 15 мај се одбележува во целиот свет од 1993 година, кога Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи за Светски ден на семејството, со цел да ги охрабри земјите – членки да ја препознаат потребата за зајакнување на семејството како институција.

Целта на одбележувањето на Светскиот ден на семејство е афирмација на семејството и семејните вредности, поттикнување на еднаквоста помеѓу жените и мажите во рамки на семејството, заштита на семејството, како основна клетка на општеството и помош на семејствата за тие да можат да ја исполнат својата одговорност кон заедницата.

Секој пат кога семејството се распаѓа, општеството е засегнато на некој начин. Кога долго изгубените семејства се повторно заедно, општеството има корист

Според препораките на ОН, семејството бара посебно внимание, има потреба од помош и заштита, особено во ситуација кога е погодено од сиромаштија, попреченост на своите членови и насилство. Во решавањето на овие проблеми потребно е вклучување на сите релевантни институции.

Семејство во рурална Монголија пред нивниот дом

Секоја година ОН ги одредува темите што ќе го одбележат овој ден. Темата за 2018 година е: „Семејствата и инклузивните општества“.

Ова подразбира дека општествата можат да станат навистина инклузивни ако семејствата останат кохезивни и функционални.

Прашајте кое било дете да го нацрта своето семејство и ќе добиете традиционалната слика на која се таткото, мајката, братот и сестрата, и можеби семејната мачка и куче.

Иако семејствата низ целиот свет се трансформираа во текот на изминатите децении во однос на нивната структура и како резултат на глобалните трендови и демографските промени, Обединетите нации се уште го препознаваат семејството како основна единица на општеството

Меѓународниот ден на семејството дава можност да се промовира свеста за прашањата поврзани со семејствата и да се зголеми знаењето за социјалните, економските и демографските процеси кои влијаат врз нив. Овој ден инспирира серија настани за подигање на свеста, вклучувајќи ги и Националните денови на семејството. Во многу земји, Денот е можност да се нагласат различни области на интерес и важност за семејствата. Активностите вклучуваат работилници и конференции, радио и телевизиски програми, новинарски статии и културни програми со релевантни теми.