Депресијата и тоа како може да го забрза биолошкото стареење

Вежбате и се храните здраво за да стареете убаво и грациозно, но сепак постои уште еден фактор на кој заборавате, а кој може да влијае на тоа колку младо се чувствувате и младолико изгледате – депресијата.

Како што е наведено во резултатите од најновото истражување, депресијата може да го забрза биолошкиот процес на стареење.

Холандски и научници од Канада спровеле истражување во кое учествувале над 2.400 лица. Учесниците биле поделени во три групи – првата била составена од оние кои страдале од клиничка депресија, втората од оние кои претходно го имале овој здравствен проблем, а во третата група биле ученици кои барем еднаш во животот страдале од депресија или анксиозност.

На сите им била извадена крв за да им се измери должината на низата на нуклеотиди на крајот на хромозомот, чија улога е да ја штити линеарната ДНК од оштетување. Како старееме, ДНК се дели и синџирите нуклеотиди се скратуваат. Научиците кои ја спровеле студијата, го искористиле тоа со цел, да со нивно набљудуваље дознаат нешто повеќе за биолошкото стареење на секој поединец вклучен во истражувањето.

Душевното здравје игра голема улога во тоа на кој начин ќе остареме.

Резултатите покажале дека нема разлика помеѓу должината на низата нуклеотиди на учесниците кои во моментот на вадењето крв страдале од депресија и оние кои со овој проблем се сретнале претходно во животот, но утврдена е разлика помеѓу степенот на депресија и должината на синџирот нуклеотиди – оние кои биле најдепресивни имале најкуси синџири.

Стручњаците нагласиле дека оваа поврзаност постои од причина што депресијата во голема мера влијае на имуниот, нервниот и на останатите големи системи, а претходни истражувања покажале дека стресот на овие системи ги скратува синџирите нуклеотиди. Тоа значи, потенцираат тие, дека душевното здравје игра голема улога во тоа на кој начин ќе остареме.