Девет од десет пациенти со хипертензија не пијат соодветна терапија

Резултати од нова студија покажале дека девет од десет пациенти имале или недоволна контрола на крвниот притисок или покачени липиди во крвта, или биле пушачи. Што значи дека поголемиот дел пациенти со висок крвен притисок се изложени на барем еден важен, променлив ризик фактор за кардиоваскуларни болести и прерана смрт.

Хипертензијата или високиот крвен притисок е водечка причина за болести и смртност во светот која може да се лекува. Се проценува дека повеќе од една милијарда луѓе во светот имаат покачен притисок. Инаку, оваа состојба го зголемува ризикот од неколку опасни болести, како инфаркт на миокардот (срцев удар) и мозочен удар, како и предвремена смрт.

Резултати од нова студија покажале дека девет од десет пациенти имале или недоволна контрола на крвниот притисок или покачени липиди во крвта, или биле пушачи. Што значи дека поголемиот дел пациенти со висок крвен притисок се изложени на барем еден важен, променлив ризик фактор за кардиоваскуларни болести и прерана смрт.

Исто така, се покажало дека непотребно голем број луѓе страдаат од срцев или мозочен удар, или прерано умираат поради недоволно лекување на хипертензијата.

Се смета дека поголем процент од пациентите со покачен притисок би можеле да го намалат својот рзик од срцев и мозочен удар, со намалување на крвниот притисок и липидите во крвта со повеќе лекови или со промена на начинот на живот.