Девојче или момче? Одлуката е во гените на таткото

Мажите всушност од своите родители ја наследуваат склоноста да имаат повеќе синови или ќерки.

Најновaта студија при Униврзитетот во Њукасл во Велика Британија опфатила илјадници семејства и одлучила да им погоне на идните родители во утврдувањето дали сакаат да имаат машки или женски деца.

Кори Џелатли, научник на тој универзитет, докажал дека мажите всушност од своите родители ја наследуваат склоноста да имаат повеќе синови или ќерки. Тоа значи дека мажот со многу браќа има поголема веројатност дека ќе имаат синови, а мажите со многу сестри имаат поголеми изгледи да добијат ќерки.

Истражувањето вклучило 927 генетски стебла и содржи информации за 556.387 луѓе од Северна Америка и Европа.

“Проучувањето на семејните стебла покажа дека веројатноста родителите да добијат девојче или момче се наследува, бидејќи е докажано дека мажите имаат поголема веројатност да имаат синови ако имаат повеќе браќа, но имаат и поголема веројатност да имаат ќерки ако имаат повеќе сестри. Меѓутоа, кај жените тоа правило не важи, и кај нив тоа не е можно да се предвиди“, објаснува Џелатли.

Како функционира тоа со гените? Мажите го одредуваат полот на бебето, во зависност од тоа дали нивната семена течност има X или Y хромозом. Х хромозомот се комбинира со мајчиниот Х хромозом и така настанува женскиот плод (ХХ), а кога Y хромозомот се комбинира со мајчиниот Х хромозом, тогаш ќе биде машко (Х Y). Студијата упатува и на тоа дека се уште неоткриен ген контролира дали човековата сперма ќе содржи повеќе Х ии Y хромозоми, што влијаат на полот на детето. Во својата работа, Џелатли укажува на тоа како е веројатно мажите да носат два различни видови на алела, што резултира со три можни комбинации во гените кои ја контролира мерката на Х и Y хромозоми во спермата.

Мажите кои имаат повеќе Y хромозоми во семената течност имаат повеќе синови. Оние кои имаат од прилика еднаков број на Х и Y хромозоми во спермата, имаат приближно ист број на синови и ќерки, а оние со повеќе Х хромозоми имаат повеќе ќерки. Како што произлегува од студијата, мажите се тие кои влијаат на полот на децата.