Дилема: Дали сите јогурти содржат пробиотици?

Затоа при купувањето јогурт погледнете дали на амбалажата пишува дека напитокот содржи живи/активни пробиотски култури

Пробиотиците во последните години може да се најдат во се повеќе прехранбени производи и диететски суплементи. Пробиотиците, веќе пишувавме во повеќе наврати, се живи непатогени микроорганизми кои кај луѓето помагаат во одржувањето и воспоставувањето на нормалната цревна флора.

Најчесто тоа се соевите бактерии Lactobacillus  acidophilus, L. bulgaricus, L. bifidus и Streptococcus thermophilus, кои се додаваат во млекото и учествуваат во ферментацијата и производството на јогурт и други ферментирани млечни производи. Меѓутоа, доколку јогуртот после ферментацијата е пастеризиран доаѓа до губење на пробиотиците, па затоа одделни производители дополнително ги додаваат.

Затоа при купувањето јогурт погледнете дали на амбалажата пишува дека напитокот содржи живи/активни пробиотски култури.