Длабоката венска тромбоза е вообичаена кај пациентите со умерна до тешка форма на КОВИД-19

длабоката венска тромбоза е главната причина за по живот опасната состојба, позната како белодробна емболија. Треба да се спомене дека досега некол

Истражување спроведено во Русија покажало дека пациентите со умерена до тешка форма на болеста КОВИД-19, имаат поголема зачестеност на длабока венска тромбоза, што укажува на потреба за рано воведување на антикоагулантна терапија.

Длабоката венска тромбоза е згрутчување на крвта во длабоките вени на екстремитетите, обично во бутовите или потколеницата или во вените во карлицата. Се појавува во состојби кои ја влошуваат венската циркулација, доведуваат до оштетувања и дисфункција на ендотелот или во состојби на хиперкоагубилност (“прегуста“ крв, односно пореметување на нејзината вискозност).

Инаку, длабоката венска тромбоза е главната причина за по живот опасната состојба, позната како белодробна емболија.

Треба да се спомене дека досега неколкуу студии покажаа висока зачестеност на венски тромбоемболиски компликации кај пациентите со тешка форма на КОВИД-19.

Се смета дека кај сите болни со КОВИД-19, треба да се следи бројот на тромбоцити, парцијалното време на тромбопластин, активирано парцијално време на тромбоплатин, фибриноген и Д-димер.