Добар сон во бременоста го намалува ризикот од предвремено породување

За време на ова истражување се покажала конзистентноста меѓу мајките кои страдаат од опструктивна ноќна апнеја, малку спијат и имаат лош квалитет на сонот и зголемената веројатност од предвремено породување

Прегледот на досега објавените студии покажал дека добриот сон за време на бременоста може да го намали ризикот од предвремено породување. Инаку, возрасните лица спијат една третина од својот живот, така што и нероденото дете спие една третина од бременоста, што укажува на тоа дека има смисла тврдењето дека мајчиниот сон може да влијае на здравјето на фетусот.

Од претходно се знае дека мајките што спијат на грб за време на бременоста може негативно да влијаат на нероденото бебе, веројатно, поради намалениот доток на кислород и хранливи материи во плацентата

За време на ова истражување се покажала конзистентноста меѓу мајките кои страдаат од опструктивна ноќна апнеја, малку спијат и имаат лош квалитет на сонот и зголемената веројатност од предвремено породување.

Експертите се надеваат дека овие нови сознанија ќе им помогнат на докторите и семејствата што подобро да го заштитат здравјето на нероденото дете и да ја намалат инциденцата на лоши фетални исходи, пишува „Sleep Medicine Reviews“.