Доделена највисоката државна награда “Св. Климент Охридски“

За доделувањето на државната награда „Св.Климент Охридски” за 2019, како највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Македонија, одлучи одборот на чело со академик Влада Урошевиќ.

Со пригодна свеченост, денес во Собранието беа врачени највисоките државни награди “Св. Климент Охридски“, и тоа за долгогодишни остварувања во областа на здравството, културата, уметноста, заштита и унапредување на човековата околина и со социјалната дејност од јавен интерес за земјава. Наградени беа пулмологот, проф. д-р Дејан Докиќ, писателот Димитар Башевски, примадоната на Националната опера и балет Весна Ѓиновска-Илкова, познатата исполнителка на македонска народна песна Виолета Томовска и албанологот проф. д-р Агим Пољоска.

За доделувањето на државната награда „Св.Климент Охридски” за 2019, како највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Македонија, одлучи одборот на чело со академик Влада Урошевиќ.

Годинава, наградата од областа на здравство ја доби директорот на Клиниката за пулмологија и алерголија, проф. д-р Дејан Докиќ.

„Некако се совпаѓа највисоките награди да се доделуваат во есен, исто како и ние уметниците кога ги собираме плодовите од нашиот труд и работа. Убаво е во бучавата од партиски, политички, сообраќајни и други гласови, со ваквите прилики за еден момент се свртува вниманието кон нешто што е подолгорочно“, рече писателот Башевски, заблагодарувајќи се во име на сите добитници.

(А.Стојановска)