Долгите, неправилни менструални циклуси го зголемуваат ризикот од неалкохолна болест на замастен црн дроб

Неалкохолната болест на замастен црн дроб е исклучително честа метаболна болест на црниот дроб, која се карактеризира со таложење на маснотии во црниот дроб, што резултира со развој на замастен црн дроб или стеатоза

За помладите жени во предменопауза, долгите и неправилни менструални циклуси се поврзани со зголемен ризик за превалентна и инцидентна неалкохолна болест на замастен црн дроб (NAFLD), укажува ново истражување во кое учествувале 72.092 жени помлади од 40 години.

Се смета дека овие резултати покажуваат дека долгите и неправилни менструални циклуси може да бидат лесно препознатлив маркер за зголемен ризик од неалкохолна болест на замастен црн дроб кај младите жени во предменопауза. Скринингот за неалкохолна болест на замастен црн дроб и советувањето за промовирање на здрав начин на живот, може да им биде корисен на жените со историја на долги и неправилни менструални циклуси, истакнуваат стручњаците.

Неалкохолната болест на замастен црн дроб е исклучително честа метаболна болест на црниот дроб, која се карактеризира со таложење на маснотии во црниот дроб, што резултира со развој на замастен црн дроб или стеатоза, додека комбинацијата на замастен црн дроб и воспаление, може да прогресира во цироза на црниот дроб, наведуваат авторите на истражувањето објавено во стручното списание Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.