ДОЛГОТРАЈНИ НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ: КОВИД-19 предизвикува психички пореметувања и симптомите може да траат и три месеци од дијагностицирањето

“Овие податоци исто така даваат увид во распонот на компликации кои се јавуваат, на пример, ризик од срцев удар, мозочен удар или затајување на срцето кој е речиси 12 пати поголем кај болните со КОВИД-19 отколку кај болните хоспитализирани поради други инфекции. Можноста за развој на дијабетес или затајување на бубрезите е 9, односно 10 пати поголем кај пациентите заболени од КОВИД-19“, вели д-р Стреин.

Речиси секое петто лице има долготрајни несакани ефекти од КОВИД-19 и до пет недели по почетната дијагноза, покажала нова голема анализа во Велика Британија. Секое десетто лице пак, има симптоми на КОВИД-19 и 12 недели по дијагнозата, а некои и подолго.

Британската канцеларија за национална статистика објави прелиминарни информации од својот извештај за распространетоста на “долгиот КОВИД-19“, а се покажало дека болеста кај некои, остава последици кои траат со месеци.

Најчести пријавени симптоми биле замор, проследен со кашлање, главоболка, губење на мирисот и вкусот, воспаление на грлото, температура, отежнато дишење, мачнина, пролив и болки во стомакот.

“Овие прелиминарни податоци се многу загрижувачки“, вели д-р Дејвид Стреин, клинички предавач на Медицинскиот факултет на Универзитетот Екстер.

“Овие податоци исто така даваат увид во распонот на компликации кои се јавуваат, на пример, ризик од срцев удар, мозочен удар или затајување на срцето кој е речиси 12 пати поголем кај болните со КОВИД-19 отколку кај болните хоспитализирани поради други инфекции. Можноста за развој на дијабетес или затајување на бубрезите е 9, односно 10 пати поголем кај пациентите заболени од КОВИД-19“, вели д-р Стреин.

Други извештаи наведуваат дека КОВИД-19 може да предизвика психички пореметувања, како анксиозност или депресија, во рок од три месеци откако лицето ќе се инфицира со коронавирусот. Еден од најчестите долготрајни невролошки проблеми кои ги пријавиле заболените од КОВИД-19, е “мозочната магла“, при што луѓето имаат потешкотии со концентрацијата и помнењето.

Иако трајни симптоми може да се видат кај други вирусни инфекции, најчесто по вирусен замор или поствирусна кашлица, долготрајните нуспојави изгледаат како обележје на КОВИД-19. Постојат многу идеи за тоа зошто SARS-Cov-2 предизвикува вакви долготрајни компликации, но нема конечни одговори.

“Иако поствирусни симптоми се чести, било после грип или други коронавируси, размерите на оваа пандемија и потенцијалниот број на заразени лица со друг ковид, без преседан се и претставуваат уште еден предизвика на јавното здрвство поврзан со КОВИД-19“, велат експертите.