Еден од 50 КОВИД-19 пациенти на интензивна нега добива мозочен удар

Но, и покрај нискиот ризик од мозочен удар поврзан со КОВИД-19, SARS-CoV-2 сепак може да предизвика значајни невролошки проблеми, истакнуваат стручњаците.

Резултати од нова студија покажале дека кај два проценти од КОВИД-19 пациенти кои се лекуваат на одделите за интензивна нега, ќе дојде до развој на мозочен удар. Според мислењето на стручњаците, ова студија укажува дека мозочниот удар не е така чест кај пациентите кои имаат развиено тешка форма на болеста КОВИД-19 и ретко е причина за смрт.

Но, и покрај нискиот ризик од мозочен удар поврзан со КОВИД-19, SARS-CoV-2 сепак може да предизвика значајни невролошки проблеми, истакнуваат стручњаците.

За време на истражувањето, воочено е дека 32 проценти од ковид пациентите имале исхемичен мозочен удар, 46 проценти од нив имале хеморагиски мозочен удар, додека 22 проценти од пациентите имале неодреден вид на мозочен удар.

Исто така, воочено е дека кај ковид пациентите лекувани на интензивна нега, мозочниот удар почесто се случувал кај повозрасните мажи.