Ефективноста на вакцините против КОВИД-19 е поголема со тримесечен период помеѓу двете дози

Според експертите, во ситуација кога снабдувањето со вакцини е ограничено, вакцинирањето на повеќе лица со само една доза може да обезбеди поголема непосредна заштита на населението од вакцинирање на половина од бројот на лица со две дози.

Временскиот интервал од три месеци помеѓу првата и втората доза на оксфордската вакцина (ChAdOx1 nCoV-19) против КОВИД-19, резултира со поголема ефективност на вакцината од интервалот од шест недели, укажуваат резултатите од новата студија објавена во стручното списание The Lancet.

Имено, помеѓу учесниците во истражувањето кои примиле две стандардни дози од споменатата вакцина, ефективноста по втората доза била поголема кај лицата со подолг интервал на поттикнување, отколку кај лицата кои имале пократок временскиот период помеѓу двете дози (ефикасност на вакцината: 81,3% кај интервал од 12 и повеќе недели наспроти 55,1% кај периодот помеѓу двете дози, помал од шест недели).

Според експертите, во ситуација кога снабдувањето со вакцини е ограничено, вакцинирањето на повеќе лица со само една доза може да обезбеди поголема непосредна заштита на населението од вакцинирање на половина од бројот на лица со две дози.