Ендометриозата е причински поврзана со исхемичен мозочен удар

Според мислењето на експертите, перцепцијата за ендометриоза треба да се смени од чисто гинеколошка болест во сложена системска болест која вклучува зголемен ризик од мозочен удар.

Според резултатите од студија во која учествувале 521.612 испитаници, се чини дека ендометриозата е значително поврзана со зголемен ризик од исхемичен мозочен удар, вклучувајќи тотален и кардиоемболичен исхемичен мозочен удар.

Ризиците за исхемичен мозочен удар биле значително зголемени за поттиповите на ендометриоза на јајчниците, карличниот перитонеум, ректовагиналниот септум и вагината и појавата на неплодност. Причинетоста била најзначајна за ендометриозата поврзана со неплодност и кардиоемболичен исхемичен мозочен удар.

Според мислењето на експертите, перцепцијата за ендометриоза треба да се смени од чисто гинеколошка болест во сложена системска болест која вклучува зголемен ризик од мозочен удар.

Извор: Stroke