Еве како алергиите може да влијаат на развој на болести

Со тек на месеци и години, алергијата може многу да го ослаби организмот и да создаде основа за развој на некои други, опасни болести.

Алергиите понекогаш е многу тешко да се препознаат. Навикнати сме да следиме симптоми како што се солзни очи, шмркање, проблеми со синусите, осип на кожата, астма и поленска треска, но алергиите се подмолни и почести отколку што мислиме.

Може да се јават како артритис, воспаление на жолчниот меур, главоболка, Кронова болест, депресија, психотично однесување, депресија и попримаат повеќе од стотина други тегоби за кои тешко би можело да се помисли дека станува збор за алергии. Алергиите не се причина за овие болести, но може да учествуваат речиси во секоја болест и да имаат важна улога во нејзиниот развој.

Со тек на месеци и години, алергијата може многу да го ослаби организмот и да создаде основа за развој на некои други, опасни болести.

Од анафилакса се умира до два часа по контакт со алерген, без разлика на тоа дали се работи за убод од пчела, изедени кикирики или пеницилинска инјекција.

Алергиите не се појавуваат само во детството, денес се повеќе лица ги добиваат дури во средниот животен период.Една од тезите на научниците е дека на лестата појава на алергија влијаат престерилните животни услови, изложеноста на разни хемикалии и премалку престој во природа. Дефинитивна потврда се добива со алерголошко тестирање на кожата, а најдобар совет е избегнување на алергени.