Европската агенција за лекови почнува проценка на лековите кои содржат активна супстанца ранитидин

ЕМА ќе ги проучи податоците како би проценила дали болните кои користат ранитидин се под било каков ризик од NDMA и ќе ја информира јавноста штом информациите бидат достапни.

На барање на Европската комисија, Европската агенција за лекови (ЕМА), започнува проценка на лековите кои содржат активна супстанца ранитидин, откако испитувањата покажале дека некои од овие лекови содржат загадување наречено N-nitrozodimetilamin (NDMA). 

NDMA се класифицира како веројатен хуман карциноген (супстанца која би можела да предизвика рак), врз  основа на испитувања на животни. Тоа е присутно во одредена храна и вода, меѓутоа не се очекува дека е штетен кога се внесува во многу мали количини.

ЕМА ќе ги проучи податоците како би проценила дали болните кои користат ранитидин се под било каков ризик од NDMA и ќе ја информира јавноста штом информациите бидат достапни.

Ранитидинот се вбројува во анатгонисти Н2 рецептори, лекови кои се користат за лекување на жиговина, гастритис и улкус, како би се намалило создавањето на желудочна киселина. Споменатите лекови во земјите на ЕУ, и во нашата земја, се достапни како лекови кои се издаваат без рецепт, и како лекови кои се издаваат на рецепт.

Во 2018 година, NDMA и сродни супстанци познати како нитрозамини, најдени се во одредени антихипертензивни лекови (лекови за намалување на крвниот притисок), што доведе до повлекување на некои лекови од промет, процена на ниво на Европската Унија, што резултираше со поставување на нови построги производни барања за овие лекови.

Европската агенција за лекови објави соопштение за носителите на одобренија за ставање на лековите во промет за чекорите кои е потребно да се превземат поврзано со можните загадувања на лековите со нитрозамини.