ФДA предупредува: Кларитромицинот е ризичен за пациенти со срцеви заболувања

Препораката на Американската Агенција за храна и лекови е базирана на десетгодишно следење на резултатите од студијата CLARICOR, кои укажаа на неочекувано зголемување на стапката на смртност кај пациенти со коронарна срцева болест, кои примале двонеделна терапија со кларитромицин

Американската Агенција за храна и лекови (ФДА) предупредува дека употребата на антибиотикот кларитромицин кај пациенти со коронарна срцева болест може да го зголеми ризикот од компликации на срцето и смрт.

Препораката на ФДА е базирана на десетгодишно следење на резултатите од студијата CLARICOR, кои укажаа на неочекувано зголемување на стапката на смртност кај пациенти со коронарна срцева болест, кои примале двонеделна терапија со кларитромицин.

Кларитромицинот се користи за лекување на различни инфекции како што се пневмонија, синузитис, воспаление на средното уво и инфекции на кожата

Се посочува дека лекарите кај пациентите со коронарна срцева болест треба да имаат предвид препишување на друг антибиотик наместо кларитомицин. Исто така, кај останатите пациенти, би требало добро да ги разгледаат ризиците и предностите од примената на кларитромицин.