ФДА предупредува на ретки случаи на одреден вид на рак поврзани со имплантите за гради

Симптомите на овие видови на рак може да вклучуваат оток, болка, јазли или промени на кожата.

Американската агенција за храна и лекови (ФДА) издаде предупредување до лекарите и нивните пациенти во кое укажува на ретки случаи на карцином на сквамозните клетки и разни лимфоми кои се развиваат во ткивото на лузната што се формира околу имплантите на дојка.

Овие видови на рак се разликуваат од претходните предупредувања на ФДА за анапластичен лимфом на големите клетки (BIA-ALCL) поврзан со имплантите на дојка.

Иако ФДА верува дека појавите на карцином на сквмозните клетки или разни лимфоми во капсулата околу имплантот на дојка се ретки, здравствените работници и луѓето кои имаат или размислуваат за импланти на гради треба да бидат свесни за овие случаи.

Симптомите на овие видови на рак може да вклучуваат оток, болка, јазли или промени на кожата.

Имплантите за дојка се користат за жени кои изгубиле ткиво поради рак и траума, кај жени кои сакаат да ги зголемат градите и да ги поправат минатите операции. Тие се вградуваат под ткивото на дојката или градниот мускул. По правило, колку подолго жената ги има, толку е поголема веројатноста дека ќе треба да се отстранат или заменат.