ФИМОЗА: Видови, симптоми и лекување

Стеснување на кожата на пенисот поради што таа не може да отиде преку главата на пенисот се јавува кај 2 % од мажите

Дефиниција на фимоза

Фимозата претставува стеснување на кожата на пенисот поради што таа не може да отиде преку главата на пенисот.

Латинско име: Phimosis

Повеќето момчиња се раѓаат со т.н. физиолошка фимоза, што е нормално. За време на доењето и во текот на првите две-три години, физиолошкото слепувањето на кожичката со главата на пенисот е заштита од оштетување на главата од амонијакот од урината. Затоа не треба да се прави намерно повлекување на кожичката преку главата поради можноста од оштетување на ткивото и понатамошно оштетување поради делувањето на урината. Одлепувањето на кожичката кај некои деца се случува до третата година, кај други до петтата, а кај некои пак во тинејџерските години.

Фимозата се јавува кај 2 % од мажите.

Видови на фимоза

Фимозата може да биде вродена или стекната. Вродената во најголем број на случаи спонтано се решава. Стекнатата фимоза е последица на хронично воспаление.


Повеќето момчиња се раѓаат со т.н. физиолошка фимоза

Симптоми на фимоза

  • отежнато мокрење во тенок млаз;
  • опасност од задржување на урината во меурот, бидејќи мочниот меур не успева сосема да се испразни;
  • честа инфекција на главата на пенисот;
  • понекогаш болен сексуален однос.

Лекување на фимоза

Постојат три вида на лекување: со примена на масти, постепено растегнување (повлекување) на кожичката и хируршки зафат.

Локални лекови

Во 90-тите години започнува употребата на стероидни и нестероидни локални лекови (масти) за лекување на фимоза. Извештаите од голем број земји покажуваат успех на локалните стероиди во попуштањето на фимозата. Стероидните масти го стимулираат нормалниот раст и ширење на кожичката. Предноста на овој метод на лекување е избегнување на хируршки зафат, трауми, ризик и ниска цена. Успехот на оваа форма на третман е 85-95 %.

Повлекување на кожичката

Постепеното растегнување (повлекување) може да се изврши и без учество на лекар, но само во случаи на тенко залепена мембрана.

Хируршки зафат

Традиционален третман на фимозата е обрежувањето или циркумцизија. Зафатот е едноставен и се изведува под локална анестезија.