(ФОТО) Симптоми на карцином на дебело црево кои не смеат да се игнорираат

Карциномот на дебелото црево е една од најчестите злокобни болести кај обата пола. Се лекува со хируршка интервенција, но со превентивни тестови и прегледи може да се открие во рана фаза, кога шансите за излекување се многу поголеми.