Француските научници откриле како целосно се уништува коронавирусот

За влијанието на температурите на SARS-CoV-2 континуирано се дебатира, па така и една прделожена студија предизвикала внимание.

Група француски научници од Одделот за нови вирусни болести на Универзитетот Aix-Marseille направиле студија за различните влијание на деактивација на новиот коронавирус SARS-CoV-2, меѓу кои е и температурата.

Треба веднаш да се напомене дека студијата е јавно достапна за читање, но не е независно проверувана, па така засега не е објавена во ниту едно научно списание. Поради тоа, треба да се биде внимателен со нејзините заклучоци.

Теоретизирањето за тоа дали вирусот ќе исчезне со појава на топлото време го привлече вниманието на медиумите, но во оваа студија не станува збор за истражување на топлото време, туку директно температурата. Еден од медиумите кои ја пренесоа студијата е влијателниот американски неделник Newsweek.

Студијата која е спроведена со инфицирање на клетки на африкански зелен мајмун покажала дека на вирусот на така висока температура потребно е да се држи 15 минути.

Француските научници изложиле високи и ниски концентрации на вирусот во лабораториски и симулирани услови во природа на различни температури, во склад со стандардите во Франција, кои се изведени од стандардите на Европската унија.

Се покажало дека SARS-CoV-2 може да издржии температура од 60 степени Целзиусови еден час. Во лабораториски услови било потребно да се постигне температура од 92 степени Целзиусови за вирусот целосно да се уништи.

Студијата која е спроведена со инфицирање на клетки на африкански зелен мајмун покажала дека на вирусот на така висока температура потребно е да се држи 15 минути.

Воочена е разлика, што веројатно е и логично, во концентрацијата на вирусот. Ако во примерокот го имало вирусот повеќе, би останал заразен, а ако го имало помалку би се деактивирал во целост.

Француските стручњаци тврдат дека таквите заклучоци се всушност конзистентни со претходни студии за САРС И МЕРС, два претходни коронавируси.

Но, ниски концентрации на вирусот присутни се кај повеќето заразени, па се држат за тоа дека за деактивација доволни се и ниски температури. На повисоки концентрации им е потребна и повисока температура.

“Оваа студија треба да послужи за избор на адекватен протокол за деактивација, како би се спречила изложеност на лабораторискиот персонал кој е во директен и индиректен контакт со новиот коронавирус кај дијагностиката“, стои во студијата.

Оваа студија треба да послужи за избор на адекватен протокол за деактивација, како би се спречила изложеност на лабораторискиот персонал.

Newsweek потсетува дека и во списанието The Lancet Microbe е објавена студија која покажа дека вирусот е стабилен на четири степени Целзиусови, но се декативира по пет минути на 70 степени.

Научниците од Кина многу се занимаваат со влијанието на температурата и влажноста на атмосферата, и на основа на анализи во стотина кинески градови заклучиле дека при повисоки температури и влажност, преносот на болеста КОВИД-19 значајно се намалува. Слично било и кај САРС и инфлуенцата.