Гените може да го ограничат метаболизмот на мастите

Резултатите од истражувањето покажале дека жените кај кои процесот на липолиза (ослободување на масни киселини од масното ткиво) бил генетски ограничен имале 3-6 пати поголем ризик за развој на дебелина и дијабетес тип 2 на крајот на студијата

Новото истражување објавено во магазинот „Cell Metabolism“ покажало дека одреден процент од населението има генетски ограничена способност за метаболизирање на мастите поради што, а со цел да го намалат ризикот од дијабетес тип 2 и дебелина, мораат да спроведат темелни промени на животните навики во однос на општата популација.

Во тринаесетгодишната студија во која учествувале 54 испитаници истражувачите анализирале примероци на поткожно масно ткиво од пределот на стомакот.

Целта на самото истражување била да се идентификуваат испитаниците кои имаат зголемен ризик од дебелина и дијабетес тип 2 со помош на анализа на примероци на масното ткиво

Резултатите од анализата покажале дека жените кај кои процесот на липолиза (ослободување на масни киселини од масното ткиво) бил генетски ограничен имале 3-6 пати поголем ризик за развој на дебелина и дијабетес тип 2 на крајот на студијата.

Иако анализата на поткожното масно ткиво кај жените се покажала како добар маркер за предвидување на ризик од дебелина и дијабетес тип 2, истражувачите повикуваат на понатамошни студии со поголем број на испитаници, особено мажите.