Генот одговорен за ќелавост е поврзан со поголем ризик од тешка форма на КОВИД-19 кај мажите

Исто така, треба да се нагласи дека ензимот наречен TMPRSS2, клучен за КОВИД-19, исто така е чувствителен на андрогени, а на него би можел да влијае и АР генот.

Одамна е познато дека болеста КОВИД-19 е пофатална за мажите, отколку за жените, а ново истражување укажува дека дел од тој прекумерен ризик е поврзан со генот што предизвикува губење на косата кај мажите.

Имено, се покажало дека меѓу хоспитализираните мажи со КОВИД-19, 79 проценти од нив имале андрогена алопеција во споредба со 31-53 проценти, што би можело да се очекува за популацијата на иста возраст.

Се чини дека еден клучен сегмент од АР генот, влијае и на тежината на болеста КОВИД-19 и на склоноста на мажите да ја изгубат косата поради андрогена алопеција.

Исто така, треба да се нагласи дека ензимот наречен TMPRSS2, клучен за КОВИД-19, исто така е чувствителен на андрогени, а на него би можел да влијае и АР генот.

Генетската анализа покажала дека е поверојатно дека мажите со одредени структурни разлики во АР генот ќе развијат тешка форма на болеста КОВИД-19.

Се смета дека аберациите на АР генот би можело да се користат како биомаркер за идентификација на најзагрозените машки пациенти со коронавирусна инфекција.

Исто така се смета дека резултатите од оваа студија се уште еден доказ кој ја нагласува важната улога на андрогените во тежината на КОВИД-19.