ГЕРБ причински поврзана со ракот на бели дробови

Со 11,4% од сите новодијагностицирани случаи на рак и 18,0% од сите смртни случаи поврзани со рак во светот во 2020 година, ракот на белите дробови останува најсмртоносниот рак и втора најчесто дијагностицирана малигна болест.

Според резултатите од неодамна објавената студија во стручното списание Cancer Medicine, гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) причински е поврзана со ризикот од рак на белите дробови.

Според мислењето на експертите, оваа студија го потврдила случајот на генетска врска помеѓу чувствителноста на ГЕРБ и ракот на белите дробови. Со оглед на високата смртност и морбидитет поврзан со заболените од рак на белите дробови, важно е да се препознаат и контролираат факторите на ризик за ГЕРБ за рак на белите дробови за да се намали неговата преваленца.

Со 11,4% од сите новодијагностицирани случаи на рак и 18,0% од сите смртни случаи поврзани со рак во светот во 2020 година, ракот на белите дробови останува најсмртоносниот рак и втора најчесто дијагностицирана малигна болест.

Треба да се спомене дека сè повеќе студии покажуваат дека ГЕРБ може да придонесе за развој, инвазија и метастазирање на ракот на белите дробови. Освен тоа, неколку опсервациски студии исто така додаваат докази дека ГЕРБ може да го зголеми ризикот од рак на белите дробови.