ГИХТ: Форма на артритис од која заболуваат се повеќе мажи

Се смета дека овој тренд на зголемување на бројот на заболени од гихт најверојатно ќе продолжи како се зголемува глобалното стареење на популацијата.

Нова анализа објавена во стручното медицинско списание Arthritis & Rheumatology, покажала дека бројот на заболени од гихт или уричен артритис, кој се карактеризира со силна болка и со топли, отечени и изразено чувствителни зглобови, значајно расте во светот со загрижувачка брзина.

Имено, се покажало дека бројот на заболени од гихт во светот во 2017. година се зголемил на 41,2 милиони, што претставува пораст од 5,5 проценти во однос на 1990. година.

Гихтот се почесто се јавува кај мажите, а високиот индекс на телесна маса и ослабената функција на бубрезите се ризик фактори за појава на овој вид на артритис. Треба да се спомене и дека гихтот почесто се јавува кај луѓето во развиените земји.

Превенцијата и свеста за ризик факторите, може да го намалат загрижувачкиот пораст на пациенти заболени од оваа болест.

Се смета дека овој тренд на зголемување на бројот на заболени од гихт најверојатно ќе продолжи како се зголемува глобалното стареење на популацијата. Истовремено се смета дека освен подобрувањето на управувањето со болеста, превенцијата и едукацијата за болеста и нејзините ризик фактори, може да помогнат во избегнување на ова заболување.