Го зголемува ли псоријазата ризикот од рак?

Анализа на 112 студии покажала дека заболените од псоријаза, но не и само од псоријатичен артрит, имаат за 21 процент поголем ризик од рак. Инаку, псоријазата е хронична воспалителна болест која влијае на кожата и на зглобовите, а посредувана е со Т-имунолошките клетки.

Треба да се спомене дека и претходни студии откриле дека пациентите со псоријаза се изложени на зголемен ризик од рак во споредба со лицата кои немаат псоријаза.

Оваа болест е исто така поврзана и со пушењето и консумирањето алкохол, два ризик фактори за рак. Истовремено, познато е дека лимфомите и кератиноцитните карциноми се почести кај пациентите со псоријаза.

Треба да се има предвид и дека биолошките лекови кои се користат за лекување на псоријаза, можат исто така да го зголемат ризикот од развој на карцином.