Големата потрошувачка на млечни производи поврзана со зголемениот ризик од рак на простата

Се смета дека овие резултати од студијата ги поткрепуваат се поголемиот број на докази за потенцијалните предности на растителната исхрана.

Големата потрошувачка на млечни производи, како млеко и сирење, е поврзана со зголемениот ризик од развој на рак на простата, укажува анализа на 47 студии. Инаку, во земјите во Азија каде е низок внесот на млечни прозиводи, ниска е и зачестеноста од рак на простата.

Истовремено, во ова истражување не е откриена јасна врска помеѓу зголемениот ризик од рак на простата и консумирањето други намирници од животинско потекло, вклучувајќи го црвеното и белото, како и преработеното месо. Меѓутоа, воочен е намален ризик од рак на простата кај примената на растителна исхрана.

Се смета дека овие резултати од студијата ги поткрепуваат се поголемиот број на докази за потенцијалните предности на растителната исхрана.

Треба да се спомене дека ракот на простата има најголема инциденца и втора најголема стапка на смртност од сите карциноми кај мажите.