Грчевите во нозете може да бидат знак за периферна артериска болест

Болката со физички напор е класичен препознатлив знак за периферната артериска болест. При силно влошување на состојбата, може да дојде до создавање на рани на нозете кои не зараснуваат и потемнување на стапалата или ножните прсти.

Периферната артериска болест се развива тивко, стеснувајќи ги крвните садови со децении, додека снабдувањето со хранливи материи и кислород не падне доволно ниско за да предизвика грчеви и болка во нозете.

На почетокот, телото може да формира помали крвни садови околу блокираните, кои ќе пренасочат нешто крв. Но, кога состојбата ќе се влоши, при подолго пешачење може да дојде до развој на силни грчеви во нозете. Кога ќе се прекине со пешачење, побарувачката за хранливи материи и кислород се намалува, и грчевите престануваат.

Болката со физички напор е класичен препознатлив знак за периферната артериска болест. При силно влошување на состојбата, може да дојде до создавање на рани на нозете кои не зараснуваат и потемнување на стапалата или ножните прсти.

Ризик факторите за периферна артериска болест вклучуваат возраст и пол. Мажите, како и сите лица над 65 години, најчесто ја развиваат оваа состојба, Лицата кои имаат срцева болест, исто така се изложени на поголем ризик. Останатите ризик фактори се пушење, висок крвен притисок, зголемен холестерол и неконтролиран дијабетес.