ГРИПОТ НОСИ И ОПАСНОСТ ОД ВОСПАЛЕНИЕ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ: Ако се сомневате, веднаш јавете се на лекар

Меѓу возрасната популација најчеста причина за хоспитализација е породувањето, а го следи воспалението на бели дробови, инфекција која може да се појави одделно или како последица на некоја друга инфекција, како грип.

Кај повозрасните лица, децата и болните со ослабен имун систем, како и кај оние кои веќе имаат некаква форма на белодробни болести, воспалението на белите дробови може да предизвика здравствени компликации. Здравите лица кои ќе добијат воспаление на белите дробови вообичаено се лекуваат со медицински третмани и мирување, но многу е важно да се побара лекарска помош ако се посомневате дека боледувате од оваа болест.

Пневмонијата или воспалението на бели дробови е општ поим за инфекција или воспаление на белодробието. Инфекцијата може да ја предизвикаат голем број патогени. Повеќето лица добиваат вирусна или бактериска форма, но може да ја предизикаат дури и габи.

Кога станува збор за инфекција на белите дробови, обично се јавува со симптоми на дишењето. Тоа може да биде многу продуктивна кашлица, недостаток на воздух, а повремено се јавуваат и болки во градите и грбот, поради надразнетост на белите дробови. Може да предизивика и општи симптоми на инфекција, какви би предизвикала и некоја друга болест, па пациентите кои страдаат од воспаление на белите дробови, често чувствуваат температура, треска и потење, а повремено и вознемирен желудник, мачнина и повраќање.

Воспалението може да се појави само од себе или како последица на некоја друга инфекција, како грип.

Вирусот на грип може да предизвика воспаление на белите дробови на два начина. Првиот е сам да се спушти до белите дробови и во нив да предизвика инфекција.  Вторион начин на делување на вирусот на грип на развојот на пневмонија е толки да ја ослабне одбраната на белите дробови да со тоа овозможи секундарна инвазија на бактерии, по што ќе се развие бакетриско воспаление на белите дробови. Во овој случај, лицето со грип може да почне да чувствува подобрување, а потоа кога ќе се појави напад на секундарното бактериско воспаление, нагло да стане сериозно болно.

Лекувањето зависи од тоа дали се работи за вирусна или за бактериска форма. Кога симптомите кај пациентот укажуваат на воспаление на белите дробови, лекарот може да ги провери со помош на виталните знаци. Забрзана работа на срцето и ниска заситеност со кислород, може да укажуваат на воспаление, а на располагање на лекарот се и рендген на градите и анализа на култура на секретот со кој може да се утврди дали воспалението е бактериско или вирусно. Во случај на бактериска инфекција на белите дробови, пациентите вообичаено се лекуваат со антибиотици. Во случај на вирусно воспаление, лекарите обично препорачуваат лекување како кај грип, со одмор и консумирање на многу течности.