Грозјето содржи активна состојка која штити од карцином на белите дробови

Едно неодамнешно истражување укажало на протективното дејство на овој антиоксидант кога станува збор за превенцијата од карцином на белите дробови.

Претходни истражувања укажале на тоа дека ресвератролотантиоксидант кој се наоѓа во грозјето, црното вино, боровинките и дудинките, помага во превенцијата од кардиоваскуларни болести, го јакне имунитетот и го подобрува изгледот на кожата. Но едно неодамнешно истражување укажало на протективното дејство на овој антиоксидант кога станува збор за превенцијата од карцином на белите дробови. За да дојдат до овој заклучок истражувачите од Унивезритетот во Женева вршеле испитување на четири групи глувци, а истовремено применувале и нов начин на внес на ресвератролот – по назален пат.

Првата (контролна) група глувци не била изложена на канцерогени супстанци од чад од цигари, ниту на ресвератрол. Втората група добила само канцерогени супстанци, третата и канцерогени и ресвератрол, а четвртата добила само третман со ресвератрол.

Кај глувците од третата група се појавил помал број на тумори, кои севкупно биле со помала големина отколку оние кај глувците од втората група. Кога станува збор за глувците кои не биле изложени на канцерогени супстанци (од првата и четвртата група) кај 63 отсто од глувците кои добивале ресвератрол не дошло до појава на тумори, додека овој процент бил значително помал кај глувците од контролната група (12,5 %). Авторите на студијата врз основа на овие резултати дошле до заклучок дека ресвератролот штити од карцином на белите дробови.

Инаку, ресвератролот, кога ќе се внесе низ храната, брзо се метаболира и елиминира, па како резултат на тоа не успева да дојде до белите дробови. Заради овој факт научниците се обиделе да направат формулација која би можела да се внесе по назален пат и која на тој начин би му овозможила на овој антиоксиданс да допре се до белите дробови. Овој вид третман ќе може да се применува и кај луѓето.