ХЕМОГЛОБИН – За здравјето неопходен и скапоцен елемент!

Неговото присуство е неопходно...

Кога станува збор за крвта, скапоцената течност која го чува и овозможува здравјето и животот, не знаеме доволно. Така е затоа што поретко се зборува за одделните за здравјето неопходни и скапоцени елементи кои се вклучени во основните состојки на крвта – еритроцити, леукоцити, тромбоцити… Еден од таквите елементи во крвта е хемоглобинот.

Што е хемоглобин?

Хемоглобинот е металопротеин кој е вклучен во содржината на еритроцитите, односно црвените крвни зрнца. Хемоглобинот е металопротеин на железото и токму со внесување на намирници кои содржат железо доспева во крвта.

Колку и зошто е важен хемоглобинот во крвта?

Исклучително важна состојка во крвта, а важноста се огледува и во неговата улога. Улогата која ја има во крвта е да пренесува и врзува кислород, од белите дробови, па се до централните и периферните органи во телото, меѓу кои се и сите витални органи како што се срцето и мозокот. Исто така, освен што пренесува и врзува кислород истовремено има улога и при процесот на исфрлање на јаглерод диоксид од организмот. Значи, без присуство на хемоглобин во организмот не би била возможна нормалната размена на гасови неопходни за живот.

Како може да се манифестира недостатокот на хемоглобин во крвта?

Недостатокот се манифестира со намалување на квалитетот на крвната слика и лоша снабденост на органите со кислород. Тоа потоа може да предизвика бројни, па дури и драстични здравствени проблеми. Една од главните последици е анемијата, а таа, исто така, може да предизвика сериозни здравствени проблеми.

Кои се симптомите на недостаток на хемоглобин во крвта?

Првите и основни симптоми се: вртоглавица, чувство на замор и намалена централна и периферна циркулација од која произлегува постојаната и долготрајна појава на ладни екстремитети.

Што може да доведе до недостаток на хемоглобин во крвта?

До недостаток може да дојде заради неадекватна исхрана, односно недоволен внес на намирници кои содржат железо. Исто така, може да е резултат на пушењето бидејќи чадот од цигарите има особина да се врзува за хемоглобинот и да ја неутрализира неговата улога.

Како да се надомести нивото на хемоглобин во крвта?

Може да се надомести со зголемен внес на намирници кои содржат железо, како и намалување на бројот на цигари.Кои се нормалните вредности?

Нормалните вредности варираат во однос на полот, возраста и моменталната состојба на организмот. Вредностите се означуваат со g/dl, g/l ili mmol/l. Табелата на нормални вредности на хемоглобин во крвта, во склад со полот, возраста или состојбата на организмот е:

 g/dl g/l mmol/l

Деца: 11 – 16 110 – 160 6,8 – 9,9

Трудници: 11 – 12 110 – 120 6,8 – 7,4

Жени: 12,1 – 15,1 121 – 151 7,5 – 9,3

Мажи: 13,8 – 18,2 138 – 182 8,5 – 10,6