ХИГИЕНА: Кој ги мие рацете почесто: мажите или жените?

Жените по извршувањето на нужда темелно ги мијат рацете за разлика од мажите, покажа последното германско истражување, кое заклучува дека обата пола треба дополнително да се подобрат по ова прашање

Според истражувањето на приватниот универзитет SRH во Хајделберг, 11 проценти од мажите воопшто не ги мијат рацете по напуштање на тоалетот, а истото го прават и 3 проценти од жените.

Вода и сапун користеле 82 проценти од жените, но само 51 процент од мажите

„За потребите на истражувањето, десет студенти по психологија ги набљудувале рацете на околу илјада посетители на јавни тоалети во текот на еден месец“, истакнал авторот на истражувањето, Френк Мусолеси.

„Студентите стоеле незабележано во просторот за миење на рацете во јавните тоалети и рестораните за брза храна, услужните простории на автопати, железнички станици, како и во тоалетите на универзитетските кантини“, рекол Мусолеси.

Миењето на рацете со сапун и вода треба да трае најмалку 20 секунди и притоа да не се заборава добро да се измие и просторот помеѓу прстите

Претходното истражувањето на Федералната канцеларија за здравствена едукација спроведено во 2013 година открило дека 95 проценти од мажите одговориле дека „речиси секогаш“ ги мијат рацете по користење на тоалетот, а таков одговор дале и 98 проценти од жените.

Федералната канцеларија препорачува миењето на рацете со сапун и вода да трае најмалку 20 секунди по користење на тоалетот и притоа да не се заборава добро да се измие и просторот помеѓу прстите.

Единаесет проценти од мажите воопшто не ги мијат рацете по напуштање на тоалетот, а истото го прават и три проценти од жените

Според истражувањето на Универзитетот во Хајделберг, само осум проценти од набљудуваните жени и мажи ги измиле рацете на тој начин откако го користеле тоалетот.

Седум проценти од нив воопшто не ги измиле рацете, 27 проценти само ги натопиле рацете со вода, а 58 проценти користеле сапун и вода, но не ги миеле рацете доволно темелно.