Хормонот на стрес може да укажува колку сериозно ќе прогресира КОВИД-19 кај заразените пациенти

Се смета дека ова откритие може да му помогне на медицинскиот персонал да го обезбеди најдоброто ниво на нега на пациентот заболен од КОВИД-19, што е можно побрзо.

Зголеменото ниво на хормонот на стрес кортизол, кај пациентите кои боледуваат од КОВИД-19 го зголемуваат ризикот за смртен исход, укажува најнова студија. Се смета дека ова сознание може да користи за идентификација на пациентите со КОВИД-19 кои имаат поголема веројатност дека ќе им биде потребна интензивна нега.

Нивото на хормонот на стресот – кортизол може да се зголеми кога телото е под стрес поради одредена болест. Високото ниво на кортизол е опасно бидејќи доведува до зголемен ризик од инфекции и лош исход.

Нивото на хормонот кортизол која лицето е здраво и се одмора, се движи од 100 до 200 nm/L, а речиси е на 0 за време на спиење. Нивото на кортизол кај пациентите со КОВИД-19 во ова истражување изнесувало дури 3.241 nm/L, што е многу повисоко отколку по изведување на големи оперативни зафати, кога нивото на кортизол може да ја надмине вредноста 1.000 nm/L.

Се смета дека ова откритие може да му помогне на медицинскиот персонал да го обезбеди најдоброто ниво на нега на пациентот заболен од КОВИД-19, што е можно побрзо.