Хормонската терапија го зголемува ризикот од астма

Треба да се истакне дека употребата на хормонска надоместна терапија била поврзана со 63 процентен поголем ризик за развој на астма.

Милиони жени кои земаат хормонска надоместна терапија за да ги ублажат своите симптоми на менопауза, можеби несвесно, го зголемуваат својот ризик од астма, укажува нова студија.

Имено, истражување спроведено во Данска кое следело околу 380.000 жени повеќе од 20 години, укажало на потенцијална поврзаност помеѓу хормонската надоместна терапија и астмата.

Треба да се истакне дека употребата на хормонска надоместна терапија била поврзана со 63 процентен поголем ризик за развој на астма.

Но, не сите форми на хормонска надоместна терапија биле поврзани со поголем ризик од појава на астма. Ризикот од оваа болест е поголем кај корисниците на естроген, како и кај жените кои користеле комбинација на естроген и прогестерон. Додека кај жените кои користеле само прогестерон, ризикот од астма бил помал.

Инаку, од претходно е познато дека хормонската надоместна терапија може да го зголеми ризикот од срцев удар и рак на дојка.

Исто така, треба да се спомене и дека астмата кај возрасни е релативно честа и може да се појави на било која возраст.