Хроничната бубрежна болест убива милиони лица во светот

Кај хроничната бубрежна болест доаѓа до оштетување на бубрезите по кое тие веќе не можат да вршат филтрирање на отпадните материи од крвотокот на соодветен начин, што има за последица насобирање на сол, отпадни хемиски соединенија (токсини) и вода во телото.

Резултати од нова студија покажале дека во последните 20 години дошло до пораст на бројот на пациенти кои имаат тешка хронична болест на бубрезите која изискува дијализа за повеќе од 40 проценти. Истовремено, студијата покажала дека во многу места ширум светот, достапноста на дијализата е минимална.

Кај хроничната бубрежна болест доаѓа до оштетување на бубрезите по кое тие веќе не можат да вршат филтрирање на отпадните материи од крвотокот на соодветен начин, што има за последица насобирање на сол, отпадни хемиски соединенија (токсини) и вода во телото.

Се проценува дека хроничната бубрежна болест е 12. водечка причина за смртност во светот и дека од неа годишно умираат околу 1,23 милиони лица.

Хроничната бубрежна болест најчесто е последица на хипертензија и дијабетес, но во некои неразвиени земји, ХИВ и труењето со тешки метали, може да допринесат за развој на хроничната бубрежна болест.

Преваленцата на хроничната бубрежна болест во светот варира од земја до земја, но обично изнесува помеѓу 10 и 14 проценти.