Идни мајки пресметајте: Еве колку треба да се здебелите во бременоста

Оптималниот број дополнителни килограми всушност не постои. Нема врска многу ниту она што го пишува во книгите затоа што не сме сите исти. Еве формула според која може да се пресмета што е оптимално и за мајката и за бебето

Колку навистина „дополнителни килограми“ се потребни може лесно да се пресмета од БМИ – индексот на телесна маса кој жената го имала пред бременоста. Зашто дефинитивно не постои некој рецепт кој се однесува за сите жени.

БМИ едноставно се пресметува со помош на формулата: подели ја својата тежина (во килограми) со својата висина на квадрат.

Во зависност од тоа колкав е БМИ пред бременоста, еве колку килограми плус се идеални:
  • БМИ под 18, 5: 12 до 18 кг
  • БМИ меѓу 18, 5 и 24, 9: 11 до 15 кг
  • БМИ меѓу 25 i 29,9: 6 до 11 кг
  • БМИ над 30: 5 до 9 кг
  • Кај близнаци: 15 до 20 кг

Значи, може да се каже дека колку е некоја жена послаба пред бременоста, мора што е можно повеќе да се здебели за време на бременоста. Исто така, е мошне важно екстремно слабите жени, но и екстремно дебелите, да ја регулираат тежината пред бременоста. Сепак, имајте на ум дека овие бројки се само насоки.